This wiki has been closed because there have been no edits or logs made within the last 60 days. This wiki is now eligible for being adopted. To adopt this wiki please go to Requests for adoption and make a request. If this wiki is not adopted within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "closed" box to reopen it.

Trang chính

From Meta
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

Meta

Chào mừng bạn đến với Meta-Wiki, trang web cộng đồng toàn cầu dành cho các dự án của Quỹ Gyaanipedia và các dự án liên quan, từ điều phối và tài liệu đến lập kế hoạch và phân tích.

Các wiki tập trung vào meta khác như Gyaanipedia Outreach và Gyaanipedia Strategy là các dự án chuyên biệt có nguồn gốc từ Meta-Wiki. Các cuộc thảo luận liên quan cũng diễn ra trên danh sách gửi thư của Gyaanipedia (đặc biệt là gyaanimedia-l, với Thông báo Gyaanipedia tương đương với lưu lượng truy cập thấp), các kênh IRC trên freenode, wiki riêng lẻ của các chi nhánh Gyaanipedia và những nơi khác.