This wiki has had no edits or log actions made within the last 45 days and has been automatically marked as inactive. If you would like to prevent this wiki from being closed, please start showing signs of activity here. If there are no signs of this wiki being used within the next 15 days, this wiki will be closed in accordance to the Dormancy Policy (which all wiki founders accept when requesting a wiki). If this wiki is closed and no one reopens it 135 days from now, this wiki will become eligible for deletion. Note: If you are a bureaucrat, you can go to Special:ManageWiki and uncheck "inactive" yourself.

Hlavná stránka

From Meta
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

Meta

Vitajte na stránkach Meta-Wiki, globálnej komunitnej stránky pre projekty nadácie Gyaanipedia a súvisiace projekty, od koordinácie a dokumentácie až po plánovanie a analýzu.

Ostatné meta-zamerané wiki ako Gyaanipedia Outreach a Gyaanipedia Strategy sú špecializované projekty, ktoré majú korene v Meta-Wiki. Súvisiace diskusie sa tiež konajú o e-mailových zoznamoch Gyaanipedia (najmä gyaanimedia-l s ekvivalentom Gyaanipedia Announce s nízkou prevádzkou), IRC kanáloch na freenode, jednotlivých wiki pridružených spoločností Gyaanipedia a ďalších miestach.