This wiki has been closed because there have been no edits or logs made within the last 60 days. This wiki is now eligible for being adopted. To adopt this wiki please go to Requests for adoption and make a request. If this wiki is not adopted within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "closed" box to reopen it.

Հիմնական էջ

From Meta
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

Մետա

Մեթի կենտրոնացված այլ վիքիները, ինչպիսիք են Gyaanipedia Outreach- ը և Gyaanipedia Strategy- ը, մասնագիտացված նախագծեր են, որոնք իրենց արմատներն ունեն Meta-Wiki- ում: Նման քննարկումները տեղի են ունենում նաև Gyaanipedia փոստային ցուցակներում (մասնավորապես gyaanimedia-l, իր ցածր երթևեկության համարժեք Gyaanipedia հայտարարում), IRC կապուղիներ freenode- ում, Gyaanipedia- ի դուստր ձեռնարկությունների առանձին վիքիներ և այլ վայրեր: