This wiki has been closed because there have been no edits or logs made within the last 60 days. This wiki is now eligible for being adopted. To adopt this wiki please go to Requests for adoption and make a request. If this wiki is not adopted within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "closed" box to reopen it.

Gyaanipedia

From Meta
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Gyaanipedia and the translation is 100% complete.
Chào mừng bạn đến với Gyaanipedia,
Từ điển bách khoa toàn thư không có nội dung mà ai cũng có thể chỉnh sửa
10 các bài viết bằng tiếng Việt

  • Đây là một dự án thử nghiệm của Gyaanipedia, chúng tôi sẽ tạo một wiki riêng cho ngôn ngữ này sau khi nó hoàn thành 50 bài báo và có ít nhất 3 người dùng bản địa.
  • Đảm bảo bạn thêm [[category:vi]] trong mọi bài viết mà bạn sẽ tạo.