ගයනිපීඩියා

From Meta
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Gyaanipedia and the translation is 100% complete.
ගයානිපීඩියා වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු,
අන්තර්ගතයෙන් තොර විශ්වකෝෂය ඕනෑම කෙනෙකුට සංස්කරණය කළ හැකිය.
10 සිංහල ලිපි

  • මෙය ගයානිපීඩියා හි පරීක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක් වන අතර, මෙම භාෂාව ලිපි 50 ක් සහ ස්වදේශීය පරිශීලකයින් 3 දෙනෙකු සම්පූර්ණ කළ පසු අපි වෙනම විකියක් නිර්මාණය කරමු.
  • ඔබ නිර්මාණය කරන සෑම ලිපියක් තුළම [[category:si]] එකතු කිරීමට වග බලා ගන්න.