ଜିଆନିପିଡିଆ

From Meta
This page is a translated version of the page Gyaanipedia and the translation is 100% complete.
Gyaanipedia କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ |,
ବିଷୟବସ୍ତୁମୁକ୍ତ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ଯେକେହି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ |
10 ଓଡିଆରେ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ |

  • ଏହା ଜିଆନିପିଡିଆର ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏହା 50 ଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଏବଂ 3 ଟି ଦେଶୀ ଉପଭୋକ୍ତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଏହି ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ୱିକି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ |
  • ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆପଣ [[category:or]] ଯୋଗ କରନ୍ତୁ |