This wiki has no edits or logs made within the last 45 days, therefore it is marked as inactive. If you would like to prevent this wiki from being closed, please start showing signs of activity here. If there are no signs of this wiki being used within the next 15 days, this wiki may be closed per the Dormancy Policy. This wiki will then be eligible for adoption by another user. If not adopted and still inactive 135 days from now, this wiki will become eligible for deletion. Please be sure to familiarize yourself with Miraheze's Dormancy Policy. If you are a bureaucrat, you can go to Special:ManageWiki and uncheck "inactive" yourself. If you have any other questions or concerns, please don't hesitate to ask at Stewards' noticeboard.

Գյաանիպեդիա

From Meta
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Gyaanipedia and the translation is 100% complete.
Բարի գալուստ Gyaanipedia,
Յուրաքանչյուրը կարող է խմբագրել առանց բովանդակության հանրագիտարան
1 հոդվածներ հայերեն

  • Սա Gyaanipedia- ի փորձնական նախագիծ է, մենք կստեղծենք առանձին վիքի այս լեզվի համար, երբ այն լրացնի 50 հոդված և առնվազն 3 հայրենի օգտվող:
  • Համոզվեք, որ ձեր ստեղծած յուրաքանչյուր հոդվածում կավելացնեք [[category:hy]]