This wiki has been automatically closed because there have been no edits or log actions made within the last 60 days. If you are a user (who is not the bureaucrat) that wishes for this wiki to be reopened, please request that at Requests for reopening wikis. If this wiki is not reopened within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki, you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "Closed" box to reopen it.

Գյաանիպեդիա

From Meta
This page is a translated version of the page Gyaanipedia and the translation is 100% complete.
Բարի գալուստ Gyaanipedia,
Յուրաքանչյուրը կարող է խմբագրել առանց բովանդակության հանրագիտարան
1 հոդվածներ հայերեն

  • Սա Gyaanipedia- ի փորձնական նախագիծ է, մենք կստեղծենք առանձին վիքի այս լեզվի համար, երբ այն լրացնի 50 հոդված և առնվազն 3 հայրենի օգտվող:
  • Համոզվեք, որ ձեր ստեղծած յուրաքանչյուր հոդվածում կավելացնեք [[category:hy]]