This wiki has been automatically closed because there have been no edits or log actions made within the last 60 days. If you are a user (who is not the bureaucrat) that wishes for this wiki to be reopened, please request that at Requests for reopening wikis. If this wiki is not reopened within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki, you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "Closed" box to reopen it.

Pàgina principal

From Meta
Revision as of 15:46, 25 December 2020 by Shaunak Chakraborty (talk | contribs) (Created page with "<languages/>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Meta

Benvingut a Meta-Wiki, el lloc de la comunitat mundial per als projectes de la Fundació Gyaanipedia i projectes relacionats, des de la coordinació i documentació fins a la planificació i anàlisi.

Altres wikis centrats en meta, com ara Gyaanipedia Outreach i Gyaanipedia Strategy, són projectes especialitzats que tenen les seves arrels en Meta-Wiki. Les discussions relacionades també tenen lloc a les llistes de correu de Gyaanipedia (en particular gyaanimedia-l, amb el seu equivalent de trànsit equivalent a Gyaanipedia Annuncia), canals IRC a freenode, wikis individuals d'afiliats a Gyaanipedia i altres llocs.