This wiki has no edits or logs made within the last 45 days, therefore it is marked as inactive. If you would like to prevent this wiki from being closed, please start showing signs of activity here. If there are no signs of this wiki being used within the next 15 days, this wiki may be closed per the Dormancy Policy. This wiki will then be eligible for adoption by another user. If not adopted and still inactive 135 days from now, this wiki will become eligible for deletion. Please be sure to familiarize yourself with Miraheze's Dormancy Policy. If you are a bureaucrat, you can go to Special:ManageWiki and uncheck "inactive" yourself. If you have any other questions or concerns, please don't hesitate to ask at Stewards' noticeboard.

Gyaanipedia

From Meta
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Gyaanipedia and the translation is 100% complete.
Chào mừng bạn đến với Gyaanipedia,
Từ điển bách khoa toàn thư không có nội dung mà ai cũng có thể chỉnh sửa
10 các bài viết bằng tiếng Việt

  • Đây là một dự án thử nghiệm của Gyaanipedia, chúng tôi sẽ tạo một wiki riêng cho ngôn ngữ này sau khi nó hoàn thành 50 bài báo và có ít nhất 3 người dùng bản địa.
  • Đảm bảo bạn thêm [[category:vi]] trong mọi bài viết mà bạn sẽ tạo.